Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2015

cocoaflower
23:06
2478 745f
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide vialeweloff leweloff
cocoaflower
23:06
5044 3df6
Reposted fromumorusana umorusana vialeweloff leweloff
cocoaflower
23:06
Nagle masz dwadzieścia pięć lat i nie masz faceta. Tak na serio to nigdy nie miałaś. I po tych dwudziestu pięciu latach zaczynasz się zastanawiać, czy jesteś taka brzydka, czy taka głupia... 
— a może to tylko wygórowane wymagania?
Reposted fromdepresja depresja vialeweloff leweloff

March 03 2015

13:23
2808 fb27
Reposted fromPoooly Poooly vialeweloff leweloff
13:23
3286 f63f 500
Reposted fromtwice twice vialeweloff leweloff
cocoaflower
13:23
potrzebuję wiosny.
— teraz
Reposted fromrol rol vialeweloff leweloff
cocoaflower
13:23
6786 a032 500
Reposted fromprecelka precelka vialeweloff leweloff
cocoaflower
13:22
0072 f8db
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vialeweloff leweloff
cocoaflower
13:22
0927 c311
Reposted fromcalifornia-love california-love vialeweloff leweloff
13:22
Reposted fromnokturnal nokturnal vialeweloff leweloff
cocoaflower
13:22
cocoaflower
13:22
To musi być obustronne, aby mogło być prawdziwe.
— dachila
Reposted fromnezavisan nezavisan vialeweloff leweloff
cocoaflower
13:21
- Będę cię mógł jeszcze zobaczyć? - zapytał. Jego głos zabrzmiał ujmująco niepewnie.
Uśmiechnęłam się.
- Jasne.
- Jutro?
- Cierpliwości koniku polny - poradziłam. - Nie chcesz chyba wydać się nadgorliwy.
- Oczywiście, że nie, dlatego zaproponowałem jutro - odparł. - Chciałbym się z tobą znów spotkać dziś wieczorem, ale gotów jestem poczekać całą noc i kawałek jutra.
— John Green - Gwiazd naszych wina
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeweloff leweloff
cocoaflower
13:21
7641 5e21
Reposted frommartynkowa martynkowa vialeweloff leweloff
cocoaflower
13:21
2072 ae92
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialeweloff leweloff
cocoaflower
13:20
5346 c7eb
Reposted fromrol rol vialeweloff leweloff
cocoaflower
13:20
6466 2775
Reposted fromblueinsane blueinsane vialeweloff leweloff
13:20
I uśmiechnęła się. Miękko, ale nie kocio. Kobieco, ale nie zalotnie. Choć może zalotnie, ale jakoś nieprzewrotnie. I nieznacznie. Bardzo delikatnie.
— Edward Stachura - “Pokocham ją siłą woli”
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vialeweloff leweloff
cocoaflower
13:20
cocoaflower
13:20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...