Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2015

cocoaflower
13:19
"Enjoying a Baileys hot chocolate looking across the slopes".
cocoaflower
13:18
6277 240a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialeweloff leweloff
cocoaflower
13:18
2239 66b8
Reposted fromseniorita seniorita vialeweloff leweloff
cocoaflower
13:18
cocoaflower
13:18
Reposted frombluuu bluuu vialeweloff leweloff
cocoaflower
13:18
0668 ae1b
Reposted fromcalifornia-love california-love vialeweloff leweloff
cocoaflower
13:18
Postaram ci się zaufać, bo razem możemy być wyjątkowi, a bez siebie zwyczajni.
— Meredith Grey, sez. IV, odc. 17
Reposted fromsummerkiss summerkiss vialeweloff leweloff
cocoaflower
13:18
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie spojrzałeś w moje oczy.
Reposted frommarlena marlena vialeweloff leweloff
cocoaflower
13:18
5659 5ebc
Reposted fromscorpix scorpix vialeweloff leweloff
cocoaflower
13:17
3986 83ba 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialeweloff leweloff
cocoaflower
13:17
Ja jestem tu cały czas dla Ciebie.
— możesz zrobić z tym co chcesz..
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vialeweloff leweloff
cocoaflower
13:08
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
cocoaflower
13:07
9005 2013
Reposted fromonlywhite onlywhite viaabsinthic absinthic
cocoaflower
13:07
Ja jestem tu cały czas dla Ciebie.
— możesz zrobić z tym co chcesz..
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vialeweloff leweloff
cocoaflower
13:07
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viakarambol karambol
13:06
2905 d6e3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaI-am-Fine I-am-Fine
cocoaflower
13:06
0073 5a73
Reposted frompesy pesy viafourstrings fourstrings
cocoaflower
13:04
Reposted fromoski oski viaagrestibez agrestibez
cocoaflower
13:04
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
cocoaflower
13:03
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl